نصب و راه اندازی نرم افزار ماشین آلات آلکا در شرکت کوزو پارس

شیشه و بلور کاوه سودا
پیشبرد اهداف بلند مدت شرکت شیشه و بلور کاوه
۱۳۹۴/۰۳/۰۵
پاکدشت بتن
آموزش نرم افزار در شرکت پاکدشت بتن
۱۳۹۴/۰۳/۰۷
شرکت راه و ساختان حشمت رود

شرکت راه و ساختان حشمت رود

پس از ارائه نرم افزار در جلسه ای با حضور آقایان مهندس خسروی، مهندس نهاوندی در شرکت کوزو پارس، نرم افزار مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین آلات آلکا با هدف مدیریت تعمیرات و کاهش هزینه ها در واحد لجستیک این شرکت نصب و راه اندازی گردید. پس از راه اندازی نرم افزار، در جلسه ای با حضور آفای مهندس قبادی کلیه قسمت های نرم افزار بهع ایشان آموزش داده شد.

۱,۴۷۳ جمع بازدید, ۹ بازدید امروز

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.