امکانات نرم افزار نگهداری و تعمیرات ماشین آلات آلکا

امکانات نرم افزار نگهداری و تعمیرات آلکا

-PM- EM- مدیریت سوخت مصرفی- مدیریت کارکرد ماشین آلات- مدیریت پرسنل تعمیرات- مدیریت مدارک پرسنل و دستگاه ها-مدیریت انبار و کالاهای مصرفی- مدیریت سرویس های دستگاه ها- مدیریت زمان
 • تعریف پیمانکاران مختلف

 • ثبت اطلاعات ماشین آلات هر پیمانکار

 • تعریف و مدیریت مالی پروژ ها ی هر پیمانکار

 • استخراج گزارشات مالی کارکرد هر پیمانکار در هر پروژه

 • استخراج گزارشات کارکرد هر ماشین در پروژه

 • ثبت اطلاعات بارهای های مختلف در مسیر های مختلف

 • معرفی و مدیریت کامل مسیر ها و پروژه ها

 • معرفی و مدیریت مبالغ – نوع و مسیر مربوط به حمل یک محموله

 • امکان مدیریت کارکرد ماشین آلات

 • امکان مدیریت زمان آماده به کار ماشین آلات سنگین

 • مدیریت اطلاعات پرسنل

 • بخش معاینه فنی ماشین آلات

 • مدیریت مصالح مختلف

 • مدیریت کارگاههای مختلف

 • مدیریت کامل کارکرد ماشین آلا

 • مدیریت اقلام مصرفی ماشین آلات و دستگاه ها

 • مدیریت سرریزی ماشین آلات و دستگاه ها

 • مدیریت سوخت مصرفی ماشین آلات بر حسب ساعت کارکرد

 • مدیریت بخش تعمیر نگهداری و هزینه های ماشین آلات

 • سرویس های دوره ای

 • ثبت اطلاعات مربوط به سوانح رخ داده

 • ثبت اطلاعات مربوط به جریمه ها

 • کارنامه کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین به صورت کلی و تفکیکی

 • مدیریت و تعریف نامحدود اقلام قابل تعویض در ماشین آلات

 • مدیریت مصرف استاندارد سوخت برای ماشین آلات

 • صدور حواله سوخت بر حسب کارکرد ماشین آلات

 • میزان مواد خام خریداری شده در کل و میزان استفاده شده در کل

 • قابلیت کنترل موجودی های لوازم و قطعات مصرفی (ورودی و خروجی همراه با کنترل)

 • تعمیرات پیشگیرانه - PM

 • تعمیرات اضطراری - EM

 • مدیریت و صدور کارت فعالیت

 • مدیریت و صدور چک لیست کارها

 • مشاهده و صدور حکم کار

 • ثبت بازخوردهای تعمیراتی EM و PM

 • اولویت بندی تعمیراتی

 • مدیریت برنامه ریزی نت

 • آلارم احکام صادره کیلومتری – کارکردی – ساعتی و …. بخش ,em PM ماشین آلات

 • آلارم درخواست های انجام تعمیرات

 • آلارم اتمام گارانتی

 • آلارم اتمام مخازن/ تانکر سوخت

 • مدیریت انبارها و قطعات مصرفی

 • امکان ثبت کارکردهای کیلومتری از GPS

 • مدیریت وضعیت ماشین آلات ( در حال کار، درحال تعمیر، خارج از رده و ... )

 • و ........ .

 • ثبت ورود خروج ماشین آلات

 • مدیریت ماشین آلات شعب سازمان

تصاویری از برخی ماژول های مهم نرم افزار

تصاویری از برخی ماژول های مهم نرم افزار مدیریت ماشین آلات آلکا
PM,EM, مدیریت سوخت مصرفی ، مدیریت پرسنل ، آرشیو اسناد ، مدیریت سرریزی ها، مدیریت کارکردها، ..... .
بمنظور بزرگنمایی تصویر بر روی تصویر کلیک نمایید
مدیریت تغییر و تحول ماشین آلات

مدیریت تغییر و تحول ماشین آلات

مدیریت دسترسی پرسنل ماشین آلات

مدیریت دسترسی پرسنل ماشین آلات

مدیریت دستگاه ها

مدیریت دستگاه ها

مدیریت سرریزی ماشین آلات

مدیریت سرریزی ماشین آلات

مدیریت سطوح کاربری و کارتابل

مدیریت سطوح کاربری و کارتابل

مدیریت فاکتور و هزینه ماشین آلات

مدیریت فاکتور و هزینه ماشین آلات

مدیریت کارکرد دستگاه ها و ماشین آلات

مدیریت کارکرد دستگاه ها و ماشین آلات

مدیریت مصرف سوخت

مدیریت مصرف سوخت

EMدرخواست انجام تعمیرات

EMدرخواست انجام تعمیرات

PM ,EM کارت فعالیت

PM ,EM کارت فعالیت

تعریف کارت فعالیت

تعریف کارت فعالیت

محیط نرم افزار

محیط نرم افزار

مدیریت احکام کار صادره

مدیریت احکام کار صادره

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail